Yleistä työhyvinvoinnista

Työhyvinvointi on laaja käsite. Siihen liittyy taloudellisten ja terveydellisten seikkojen ohella olennaisesti myös työntekijän osaaminen, työn sopiva kuormitus ja haasteellisuus, työhön perehdytys, työn organisointi ja työpaikan ihmissuhteet.

”Työhyvinvointi syntyy arjessa työtä ja yhteistyötä tekemällä. Työnantaja vastaa hyvinvoinnin perustasta: turvallisista työoloista, osaavasta johtamisesta ja työn suunnittelusta. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on kuitenkin vastuu sekä työyhteisön hyvinvoinnista että omasta voinnistaan.”

Lue lisää: Mitä työhyvinvointi on?

”Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan yhteistyötä työssäkäyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Se perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja on menestyksellistä vain, jos kaikki keskeiset tahot ovat motivoituneita ja osallistuvat toimintaan.

Terveyttä edistävä työpaikka:

  • kehittää työtä, työyhteisöä ja työympäristöä
  • kannustaa työntekijöitään aktiiviseen osallistumiseen
  • rohkaisee henkilöstöään kehittämään itseään”

Lue lisää: Työhyvinvointi ja hyvinvointi työpaikoilla.

Työturvallisuuskeskus on luonut Työhyvinvoinnin portaat -mallin, jossa määritellään mistä työhyvinvointi koostuu ja miten sitä voidaan työpaikalla lähteä parantamaan.

Lue lisää: Työhyvinvoinnin portaat -malli.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa, Työterveyslaitoksen Työhyvinvointifoorumi-hankkeessa kootaan työpaikkojen hyviä arkikäytäntöjä uudeksi Tepsi-tietopankiksi. ”Tieto itsessään ei taivu teoiksi. Haluamme tietää, miten olemassa olevaa tietoa on sovellettu ja mistä työpaikoilla on hyviä kokemuksia, koota ne yksiin kansiin ja antaa työpaikoille paremman mahdollisuuden vaihtaa kokemuksiaan, sanoo projektipäällikkö Elina Ravantti Työterveyslaitokselta.”

Lue lisää: Työhyvinvointivinkit koostetaan Tepsi-tietopankkiin.